Inredningssnickeri för butiksinredning och offentlig miljö.

Smålandsinredningar är ett inredningssnickeri, för arkitekter och offentlig miljö. 

Svensk produktion i alla material. Bra miljöval, snabbare leveranser och högre flexibilitet.

 

Smålandsinredningar tar fram underlag / konstruktionsritningar på design från designbyråer. Vi produktionsanpassar idéer och visioner och tar fram förslag på förbättringar. Underlagen vi tar fram, ligger sen till grund för vår produktion. Vi hjälper arkitekter och designbyråer i hela Norden. Vi förverkligar visioner och idéer och skapar svenska slutprodukter.

Smålandsinredningar tillverkar och monterar inredning för privat och offentlig miljö. Vi är ett inredningssnickeri som ständigt uppdaterar våra ändamålsenliga lokaler med rätt maskiner. Med våra kompetenta medarbetare och en hög maskinteknisk standard, blir det alltid högsta kvalitet som resultatet.

Urval projekt butiksinredning

OPTIK

SYNSAM

Synsam är en optiker i ständig förnyelse med nya koncept. 

Inredningssnickeri för hela inredningar i alla material.

UR

IVERSEN

Tillsammans med en norsk designbyrå, tillverkade vi en butiksinredning med unik mörk inredning och innovativa material.

Inredningssnickeri för butiksinredningar och offentlig miljö

RESTAURANG

PORTALEN

RESTAURANG

Smålandsinredningar konstruerar och tillverkar restauranger och offentliga utrymmen.

Inredningsskickeri för restaurang och caféer.

OPTIK/ SJUKVÅRD

Inredning snickeri för optik

KAROLINSKA

INSTITUTET

Optikerutbildningen

På uppdrag av White arkitekter formgav och tillverkade Smålandsinredningar en butiksinredning för ändamål utbildningslokal.